Medelålder, Östhammar

Östhammars kommun ligger i Uppsala län och har 22 172 invånare. Värdet för medelålder är det 71:a högsta i landet med 45,9 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.