Medelålder, Östhammar

Östhammars kommun ligger i Uppsala län och har 22 251 invånare. Värdet för medelålder är det 68:e högsta i landet med 45,5 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.