Invånare i kommunen, Östhammar

Östhammars kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 22 048 människor (2018). Landarealen är 1 472 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.