Invånare i kommunen, Östhammar

Östhammars kommun ligger i Uppsala län och har 22 172 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 118:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.