Kommunens kostnader, Knivsta

Knivsta kommun ligger i Uppsala län och har 19 106 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 59 642 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.