Kommunens skatteintäkter, Knivsta

Knivsta kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 18 720 människor (2018). Landarealen är 283 kvadratkilometer. Knivsta blev en egen kommun 2003. Tidigare var Knivsta en del av Uppsala kommun.

 

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.