Kommunens skatteintäkter, Knivsta

Knivsta kommun ligger i Uppsala län och har 19 818 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det sjuttonde högsta i landet med 55 065 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.