Anställda i kommunen, Knivsta

Knivsta kommun ligger i Uppsala län och har 19 106 invånare. Värdet för anställda i kommunen är nära genomsnittet med 1 009 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.