Andel förtidspensionärer, Knivsta

Knivsta kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 18 835 människor (2019). Landarealen är 283 kvadratkilometer. Knivsta blev en egen kommun 2003. Tidigare var Knivsta en del av Uppsala kommun.

 

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.