Andel förtidspensionärer, Knivsta

Knivsta kommun ligger i Uppsala län och har 19 818 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det sjätte lägsta i landet med 2,0 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.