Andel företagare, Knivsta

Knivsta kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 18 835 människor (2019). Landarealen är 283 kvadratkilometer. Knivsta blev en egen kommun 2003. Tidigare var Knivsta en del av Uppsala kommun.

 

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.