Förvärvsfrekvens, Knivsta

Knivsta kommun ligger i Uppsala län och har 19 818 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det sjätte högsta i landet med 86,2 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.