Förvärvsfrekvens, Knivsta

Knivsta kommun ligger i Uppsala län och har 19 106 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det fjärde högsta i landet med 86,9 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.