Andel högutbildade, Knivsta

Knivsta kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 18 720 människor (2018). Landarealen är 283 kvadratkilometer. Knivsta blev en egen kommun 2003. Tidigare var Knivsta en del av Uppsala kommun.

 

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.