Andel högutbildade, Knivsta

Knivsta kommun ligger i Uppsala län och har 19 106 invånare. Värdet för andel högutbildade är det sextonde högsta i landet med 36,8 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.