Andel högutbildade, Knivsta

Knivsta kommun ligger i Uppsala län och har 19 818 invånare. Värdet för andel högutbildade är det artonde högsta i landet med 37,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.