Skattesats, Knivsta

Knivsta kommun ligger i Uppsala län och har 19 106 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Knivsta kommun till 33,22 procent, vilket var den 127:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.