Skattesats, Knivsta

Knivsta kommun ligger i Uppsala län och har 20 714 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Knivsta kommun till 32,62 procent, vilket var den 71:a lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.