Befolkningsökning, Knivsta

Knivsta kommun ligger i Uppsala län och har 19 818 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Knivsta kommun den femtonde högsta i landet med 5,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.