Befolkningsökning, Knivsta

Knivsta kommun ligger i Uppsala län och har 20 714 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Knivsta kommun den högsta i landet med 8,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.