Medelålder, Knivsta

Knivsta kommun ligger i Uppsala län och har 19 106 invånare. Värdet för medelålder är det lägsta i landet med 36,9 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.