Medelålder, Knivsta

Knivsta kommun ligger i Uppsala län och har 19 818 invånare. Värdet för medelålder är det lägsta i landet med 37,0 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.