Kommunens kostnader, Heby

Heby kommun ligger i Uppsala län och har 14 343 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 72 041 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.