Statsbidrag och utjämning till kommunen, Heby

Heby kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 13 910 människor (2018). Landarealen är 1 172 kvadratkilometer. Heby kommun övergick från Västmanlands till Uppsala län den 1 januari 2007.

 

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.