Kommunens skatteintäkter, Heby

Heby kommun ligger i Uppsala län och har 14 343 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 48 210 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.