Kommunens skatteintäkter, Heby

Heby kommun ligger i Uppsala län och har 14 303 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 90:e lägsta i landet med 45 680 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.