Andel förtidspensionärer, Heby

Heby kommun ligger i Uppsala län och har 14 421 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 71:a högsta i landet med 5,4 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.