Andel förtidspensionärer, Heby

Heby kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 13 910 människor (2018). Landarealen är 1 172 kvadratkilometer. Heby kommun övergick från Västmanlands till Uppsala län den 1 januari 2007.

 

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.