Andel företagare, Heby

Heby kommun ligger i Uppsala län och har 14 343 invånare. Värdet för andel företagare är det 55:e högsta i landet med 12,7 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.