Andel företagare, Heby

Heby kommun ligger i Uppsala län och har 14 421 invånare. Värdet för andel företagare är det 63:e högsta i landet med 8,7 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.