Andel företagare, Heby

Heby kommun ligger i Uppsala län och har 14 101 invånare. Värdet för andel företagare är det 51:a högsta i landet med 8,9 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.