Sysselsättningsgrad, Heby

Heby kommun ligger i Uppsala län och har 14 343 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 81,5 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.