Andel högutbildade, Heby

Heby kommun ligger i Uppsala län och har 14 343 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 62:a lägsta i landet med 15,6 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.