Andel högutbildade, Heby

Heby kommun ligger i Uppsala län och har 14 303 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 59:e lägsta i landet med 14,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.