Skattesats, Heby

Heby kommun ligger i Uppsala län och har 14 343 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Heby kommun till 34,21 procent, vilket var den 48:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.