Befolkningsökning, Heby

Heby kommun ligger i Uppsala län och har 14 343 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Heby kommun den 75:e högsta i landet med 1,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.