Befolkningsökning, Heby

Heby kommun ligger i Uppsala län och har 14 303 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Heby kommun den 64:e högsta i landet med 2,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.