Medelålder, Heby

Heby kommun ligger i Uppsala län och har 14 101 invånare. Värdet för medelålder är nära genomsnittet med 43,9 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.