Invånare i kommunen, Heby

Heby kommun ligger i Uppsala län och har 14 101 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 123:e lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.