Invånare i kommunen, Heby

Heby kommun ligger i Uppsala län och har 14 421 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 125 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.