Kommunens kostnader, Håbo

Håbo kommun ligger i Uppsala län och har 22 019 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 28:e lägsta i landet med 53 703 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.