Kommunens skatteintäkter, Håbo

Håbo kommun ligger i Uppsala län och har 22 344 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 38:e högsta i landet med 51 875 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.