Andel förtidspensionärer, Håbo

Håbo kommun ligger i Uppsala län och har 22 344 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det artonde lägsta i landet med 2,5 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.