Andel förtidspensionärer, Håbo

Håbo kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 21 564 människor (2018). Landarealen är 143 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.