Förvärvsfrekvens, Håbo

Håbo kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 21 934 människor (2019). Landarealen är 143 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.