Förvärvsfrekvens, Håbo

Håbo kommun ligger i Uppsala län och har 22 344 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 47:e högsta i landet med 83,5 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.