Andel högutbildade, Håbo

Håbo kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 21 564 människor (2018). Landarealen är 143 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.