Andel högutbildade, Håbo

Håbo kommun ligger i Uppsala län och har 22 344 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 19,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.