Skattesats, Håbo

Håbo kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 21 564 människor (2018). Landarealen är 143 kvadratkilometer.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.