Skattesats, Håbo

Håbo kommun ligger i Uppsala län och har 22 974 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Håbo kommun till 33,30 procent, vilket var den 123:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.