Skattesats, Håbo

Håbo kommun ligger i Uppsala län och har 22 344 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Håbo kommun till 32,80 procent, vilket var den 83:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.