Skattesats, Håbo

Håbo kommun ligger i Uppsala län och har 22 019 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Håbo kommun till 32,80 procent, vilket var den 82:a lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.