Befolkningsökning, Håbo

Håbo kommun ligger i Uppsala län och har 22 344 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Håbo kommun den 41:a högsta i landet med 3,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.