Befolkningsökning, Håbo

Håbo kommun ligger i Uppsala län och har 22 974 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Håbo kommun den 22:a högsta i landet med 4,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.