Medelålder, Håbo

Håbo kommun ligger i Uppsala län och har 22 019 invånare. Värdet för medelålder är det 39:e lägsta i landet med 39,9 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.