Invånare i kommunen, Håbo

Håbo kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 21 564 människor (2018). Landarealen är 143 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.