Invånare i kommunen, Håbo

Håbo kommun ligger i Uppsala län och har 22 765 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 115:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.