Företagens lönsamhet, Enköping

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har 47 848 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är nära genomsnittet med 13,6 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.