Kommunens kostnader, Enköping

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har 48 292 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 47:e lägsta i landet med 64 572 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.