Kommunens kostnader, Enköping

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har 47 848 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 79:e lägsta i landet med 61 591 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.