Kommunens skatteintäkter, Enköping

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har 47 848 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 49 863 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.