Största privata arbetsgivare, Enköping

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har 46 240 invånare. Största privata arbetsgivare är Martin & Servera Logistik AB med 325 anställda (nov 2020).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.