Största privata arbetsgivare, Enköping

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har 48 292 invånare. Största privata arbetsgivare är Martin & Servera Logistik AB med 425 anställda (år 2024).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.