Andel förtidspensionärer, Enköping

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har 46 240 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 48:e lägsta i landet med 3,7 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.