Andel företagare, Enköping

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har 48 292 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 10,2 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.