Andel företagare, Enköping

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har 47 848 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 7,2 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.